SLIMME HEKWERKEN VOOR HAVEN OOSTENDE
Veilige havens zijn geen verre toekomst

15/07/2020

Persbericht 5 december 2019 - update juli 2020 - Passant film

Interreg Vlaanderen-Nederland- Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

Op donderdag 5 december om 10.30 uur stelde het Europese  project PASSAnT de nieuwe beveiligingstool voor havens voor: slimme hekwerken met sensoren die moeten voorkomen dat onbevoegden havens binnendringen. Burgemeester Bart Tommelein testte eigenhandig hoe goed het innovatieve systeem werkt. Hij probeerde voorbij het slimme hekwerk te raken door verschillende gereedschappen te gebruiken: ladder, bijtel, hamer en kniptang.

Slim hekwerk - Betafence - Passant - Interreg

Wat is PASSAnT ?

Het project PASSAnT ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen tegen mensen-, drugs- en explosievensmokkel binnen havens. Met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland (Europees fonds voor regionale ontwikkeling) brengen kennisinstellingen uit beide landen bedrijven bij elkaar die samen een technologische totaalaanpak voorzien voor de beveiliging van havens.

PASSAnT voorziet in drie technologieën die als 1 geheel worden geïntegreerd en die indringers vroegtijdig aan de meldkamer van de havens signaleren. Er wordt gewerkt met slimme dekzeilen voor vrachtwagens, innovatieve hekwerken met sensoren en data verwerkende camera’s die afwijkende trajecten van personen en objecten detecteren.

Innovatieve hekwerken

In oktober werd in Haven Oostende al 60 meter hoge veiligheid-hekwerk geplaatst. Deze kwalitatieve en inbraak-resistente proefopstelling zal gedurende een jaar uitgebreid getest worden. Op 5 december vond de eerste grote test plaats.

Met de test proberen we na te gaan of de sensoren in het hekwerk al deze pogingen ook opmerken (en kunnen onderscheiden worden van bijvoorbeeld de normale weerselementen). In een echte situatie krijgen bewakingsdiensten in de meldkamers van havens dan een signaal waarmee ze doelgericht aan de slag kunnen gaan.

Waarom Oostende?

Samen met de haven van Moerdijk in Nederland, is Haven Oostende één van de initiële partners in het project. Om die reden stelt Haven Oostende dan ook met plezier een stuk grond ter beschikking om het hekwerk te testen.

Dirk Declerck, CEO Haven Oostende:  “Deze hekwerken, en het hele project PASSAnT, helpen ons om van Haven Oostende één van de meest veilige havengebieden in Europa te maken. Voor een haven is het belangrijk dat ongewenste personen en objecten zich niet zomaar op het terrein kunnen begeven. Met deze technologieën kunnen we dit in de toekomst nog beter vermijden.”

Burgemeester Bart Tommelein:  “De grootste kuststad in België heeft grote baat bij een goed werkende en betrouwbare haven. We willen Haven Oostende dan ook uitbouwen tot schoolvoorbeeld in Europa. Dat kan natuurlijk alleen maar wanneer we echt werk maken van een betrouwbare en innovatieve beveiliging.“

Aan het einde van het project zal de technologie aangeboden worden aan alle internationale havens. Mensen-, drugs- en explosievensmokkel zijn immers niet enkel iets wat in Oostende of Moerdijk moet vermeden worden. Andere havens (zoals die van Antwerpen, North Sea Port, Zeebrugge of Rotterdam) volgen het project dan ook op de voet. Zij zijn lid van het “strategisch adviescomité” van PASSAnT, waardoor zij mee sturing en feedback kunnen geven omtrent de ontwikkeling van de systemen.

Voordelen Smart Fence Systeem ?

Het hekwerk dat door partner Betafence geïnstalleerd werd, overstijgt de functie van een klassieke omheining, zoals ze vandaag gebruikt worden. Uiteraard dient dit hekwerk ook als een fysieke afscheiding tussen het grondgebied van de havens en de achterliggende bedrijven. De afscheiding moet voor indringers een voorname hindernis vormen om het grondgebied te betreden.

Maar er is meer: dit hekwerk wordt voorzien van een hoogtechnologisch detectiesysteem, ingebouwd in een uiterst moeilijk te saboteren kabelgeleider (Smart Fence). Het Smart Fence Systeem verhindert zo elke vorm van sabotage aan het hek of aan het detectiesysteem. Langdurige inactiviteit van het bewakingssysteem, door meervoudige sabotage (doorknipping), behoort hiermee tot het verleden.

Wanneer de sensoren in de omheining geactiveerd worden, zal het interne systeem van het hekwerk de meldkamer alarmeren, met een nauwkeurige melding waar de sabotage uitgevoerd wordt. Zo kan iemand die het hekwerk tracht te omzeilen snel en doelgericht onderschept worden door de autoriteiten.

Klaas Demuynck (Betafence): “De ingebouwde sensoren moeten er voor zorgen dat meldkamers al gealarmeerd worden wanneer één van onze hekwerken zelfs maar aangeraakt worden. Tijdens de proefperiode van een jaar zal het systeem helemaal op punt gezet worden. Om te vermijden dat een meldkamer te vaak zogenoemde “vals positieven” krijgt, zal het systeem worden aangeleerd een verschil te maken tussen menselijke handelingen en trillingen die afkomstig zijn van dieren (en dan vooral vogels), weerselementen of voorbijrijdende trams en trucks. Dat ons hekwerk meteen in zo’n extreme havenomstandigheden wordt getest, maakt het uniek”.

 

Algemene informatie project PASSAnT

Onze havens beschikken binnenkort over een nieuw wapen in de strijd tegen mensen-, drugs- en explosievensmokkel. Met Europese steun ontwikkelen een aantal bedrijven en kennisinstellingen uit België en Nederland een hoogtechnologische totaalaanpak voor het detecteren van afwijkende patronen, met behulp van slimme dekzeilen, innovatieve hekwerken en dataverwerkende camera’s.

Havens zijn belangrijke logistieke knooppunten met grote economische waarde. Ook criminelen proberen hiervan te profiteren. Daarom moet werk gemaakt worden van een geavanceerde aanpak zonder dat die de operationele activiteiten van de havens belemmert of beperkt. Een tiental publieke en private partners gaan in de komende drie jaar in de havens van Oostende en Moerdijk experimenteren met innovatieve oplossingen om deze criminaliteitsfenomenen tijdig te ontdekken en onveilige situaties onmogelijk te maken.

Het project draagt de naam PASSAnT - ‘PlAtform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals’ - en kan rekenen op de steun van de Nederlandse Rijksoverheid, de provincie Noord-Brabant, de provincie West-Vlaanderen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen-Nederland dat de helft van het totaal budget van 2,7 miljoen ter beschikking stelt.

Waarom?

Mensensmokkel

Jaarlijks worden in Nederland en België mensen aangehouden die proberen van het Europese vasteland naar het Verenigd Koninkrijk over te steken. In 2017 werden zo’n 2.000 mensen aangehouden en het is onbekend hoeveel mensen wél de oversteek hebben gehaald. In het Verenigd Koninkrijk worden vervoerders van illegale transmigranten beboet. Bovenop de boete worden de goederen vaak verbeurd verklaard, wat economische schade oplevert voor het transportbedrijf. Bovendien zijn de transmigranten meestal overgeleverd aan malafide smokkelaars, die winst maken uit de moeilijke omstandigheden van de transmigranten.

Drugssmokkel

België en Nederland zijn wereldspelers in de import en export van drugs. De Nederlandse en Belgische overheden willen de criminele organisaties die deze markt beheren in kaart brengen en ontmantelen. Deze georganiseerde criminaliteit ondermijnt immers de samenleving en het staatsbestel. Niet alleen de productie maar ook de in- en uitvoer van drugs vinden plaats in zowel Nederland als België, via de bestaande goede logistieke verbindingen.

Explosieven

Criminele en terroristische organisaties in de Benelux zoeken allerlei manieren om aan explosieven of grondstoffen voor explosieven te komen. Ook hier worden de bestaande, goede logistieke verbindingen gebruikt om de grondstoffen – vanuit landen waar ze gemakkelijk verkrijgbaar zijn – naar de Benelux te brengen.

PASSAnT wil op 3 gebieden meerwaarde bieden, voor zowel transportondernemers en havengebieden als voor de samenleving.

Economische meerwaarde
Voor transport- en havenbedrijven biedt PASSAnT economische voordelen te over. Minder boetes voor het smokkelen van mensen omdat de vrachtwagens niet meer binnen te dringen zijn, bijvoorbeeld. Zowel transporteurs als haventerreinen kunnen daardoor lagere verzekeringspremies betalen, en bovendien kunnen de ontwikkelde innovaties worden doorverkocht aan andere terminals en havens.

Functionele meerwaarde
Terminals en havens krijgen het Keurmerk Veilig Ondernemen. Onregelmatigheden worden sneller opgemerkt en de operators in de meldkamers krijgen betere informatie aangereikt. Als transportbedrijven gebruik maken van de nieuw ontwikkelde dekzeilen, kunnen ze een snelle doorgang krijgen bij de douane.

Emotionele meerwaarde
De havengebieden en terminals zijn veiliger. Er is geen inklimming meer mogelijk in de vrachtwagens. Er is minder illegaliteit rondom havens en bij transport, wat bijdraagt aan een positiever imago van het havengebied en het woongebied errond.

 

 

 


TOP