SECURIFOR 358 DUBBELDRAAD - DENDERMONDE - BELGIË

Sinds 1863 dient de gevangenis van Dendermonde als huisarrest en strafhuis. Het is gebouwd volgens het klassieke Ducpétiaux model.

De gevangenis is een stervormige gevangenis waarvan de celcapaciteit in drie vleugels verdeeld is. De faciliteit bestaat momenteel uit 169 cellen. Negen gevangenen kunnen ook onder een beperkte detentie in een aparte afdeling verblijven. De gevangenis van Dendermonde is het enige apparaat in de gerechtelijke wijk Dendermonde.

Gerelateerde referenties

TOP