BETAFENCE GARANTIE
Kwaliteit al 140 jaar

PRODUCTGARANTIE - REGIO EUROPA

Polyester, PVC of Zincalu® Super gecoate Betafence afrasteringsproducten die op minstens 3 km afstand van zout water zijn geïnstalleerd

Betafence 10 years garantee

DEFINITIE VAN DE BETAFENCE 10 JAAR GARANTIE

Betafence Belgium NV en zijn filialen (hierna “Betafence” genoemd) garanderen hierbij de levensduur van hun producten van het merk Betafence gedurende een periode van 10 jaar vanaf de factuurdatum. Deze garantie dekt alle productiedefecten evenals de staat van behoud van het product. Wanneer Betafence de claim aanvaard heeft, verbindt Betafence zich ertoe het defecte product te herstellen of te vervangen, doch enkel het materiaal. De garantie sluit alle mogelijke directe en indirecte kosten uit. De voorwaarden van de garantie zijn van toepassing in functie van de gefactureerde waarde (afrasteringsmaterialen excl. btw):

- Voor een factuurbedrag lager dan  € 250.000: herstelling of vervanging van het materiaal aan degressief percentage.

 • Jaar 1 en 2: 100% vervanging
 • Jaar 3 en 4: 90% vervanging
 • Jaar 5 en 6: 80% vervanging
 • Jaar 7 en 8: 60% vervanging
 • Jaar 9 en 10: 50% vervanging

- Voor een factuurbedrag hoger dan € 250.000 wordt geen automatische productgarantie toegepast. Alleen een projectspecifieke garantie is geldig. Elke aanvraag voor een "Projectgarantie" moet op het moment van de offerte worden ingediend. Producten en productcoatings zullen door Betafence Group Quality & Technology worden geverifieerd en geoptimaliseerd in functie van de specifieke projectlocatie. De klant ontvangt een projectspecifiek Garantiecertificaat. 

In geval van een geschil kan een erkend onafhankelijk inspectie-orgaan ingeschakeld worden om de ware aard van de klacht te bepalen.

Garantie 20 years Betafence eXtreme

DEFINITIE VAN DE UITGEBREIDE (10 jaar EXTREME) GARANTIE

Producten in een sterk corrosieve omgeving:
Dezelfde garantie wordt toegepast op een beperkt aantal opgesomde “EXTREME”- producten wanneer zij dichtbij de zee worden geïnstalleerd. Deze producten worden afzonderlijk vermeld op de productlijst. De uitgebreide garantie is van kracht wanneer afrasteringsproducten niet in direct contact staan met zout water of niet juist boven zout water geïnstalleerd zijn.

 

UITSLUITINGEN OP GARANTIE VAN AUTOMATISERING EN ONDERDELEN VAN POORTEN

Uitsluitingen:

 • De werkingsgarantie van de automatiseringscomponenten en het slot is beperkt tot 2 jaar of 20.000 cycli vanaf de datum van ingebruikname, afhankelijk van welke het eerst wordt bereikt.
 • Poorten die niet correct volgens de instructies van Betafence werden geïnstalleerd.
 • Nalaten om de correcte werking van de poort minstens tweemaal per jaar te controleren en de poort indien nodig bij te stellen of te reinigen.
 • Poorten waarbij geen regelmatig onderhoud door een gekwalificeerd persoon werd uitgevoerd, zoals voorgeschreven in de onderhoudsinstructies; een schriftelijke nota van elk onderhoud dient aanwezig te zijn.
 • Oneigenlijk gebruik van de poort.
 • Elke wijziging van de structuur of het automatiseringssysteem van de poort die niet door Betafence werd goedgekeurd en het gebruik
 • Tenzij goedgekeurd door Betafence, maakt elke wijziging & of aanpassing aan de poortstructuur of automatiseringsonderdelen & of -parameters, de garantie en de bijbehorende CE-certificering van het product ongeldig.
 • De CE-certificering van de Betafence poorten is gebaseerd op EN 13241-1 en EN12424.  Bijgevolg is de windbelastingsklasse van de poort gedefinieerd voor een gesloten positie van de poort en is niet geldig voor een open positie. De poort moet gesloten blijven en niet geopend worden bij windsnelheden van 50km/u of hoger. 
 • Vervorming van de vleugel van een schuifpoort zonder hitteschilden als gevolg van opwarming door de zon aan één zijde; wanneer de vleugel min of meer langs de noord-zuidas is geplaatst en in combinatie met donkere kleuren zoals RAL9005, RAL6005, RAL7016 en andere kleuren met een L-waarde (CIE 1976 Lab) lager dan 35.

 


 

UITSLUITINGEN VOOR BEIDE GARANTIES

 • Betafence-producten die niet opgenomen zijn in de standaardproductenlijst die raadpleegbaar is op de Betafence website (rubriek : kwaliteit). Deze lijst wordt jaarlijks opgemaakt.
 • Schade die wordt veroorzaakt door een installatie die niet overeenstemt met de instructies van Betafence wordt niet gedekt. Omheiningen die worden geplaatst bij temperaturen onder 0 °C voor producten met PVC-coating en privacy omheiningen of onder -10 °C voor producten met polyester-coating.
 • Delen van de omheining die opzettelijk ongecoat worden gelaten voor aardingsdoeleinden.
 • Schade die wordt veroorzaakt door temperaturen boven 50 °C.
 • Schade die wordt veroorzaakt tijdens de opslag, manupulatie, transformatie, installatie of na het installeren van het product. Roest veroorzaakt door het verzagen van het Betafence product (de snijrand maar ook roest als gevolg van vonken die ontstaan tijdens het snij-of zaagproces). De eventuele nadelige invloed veroorzaakt door niet-compatibele producten.  Schade veroorzaakt door wind bij privacy afrasteringen.
 • Omheiningen die op minder dan 3 km van zout water zijn geplaatst, en op alle eilanden van de Atlantische, Stille of Indische Oceaan (met uitzondering van producten bepaald voor "Uitgebreide (Extreme) garantie - zie overzicht hierna). Corrosie die wordt veroorzaakt door abnormale hoeveelheden agressieve chemische stoffen of een omgevingscorrosiviteit hoger dan klasse C3 (ISO 9223).
 • Coatingdefecten die niet met het blote oog waarneembaar zijn op meer dan 5 meter van de omheining. Rode roest op minder dan 2 % van de totale gecoate oppervlakte per unit. Witte roest. Verkleuring van de coating en vlekken.
 • Oppervlakkige roest of putjes op het oppervlak van roestvrijstalen onderdelen kunnen optreden, maar de functie is gegarandeerd.
 • Privacy omheining (Screeno Line, Screeno Wave, Collfort & HoriZen): beperkte vervorming zolang de functionaliteit niet wordt aangetast. Directe en indirecte schade door wind en andere extreme weersomstandigheden zoals storm met hagel en bliksem. Er zal geen degeneratie van het materiaal optreden (ook geen rot veroorzaakt door insecten of schimmels voor hout en wpc-materialen), met uitzondering van vlekken en verkleuringen. De afrasteringssystemen mogen niet worden gebruikt als valbeveiliging, zoals balkonbalustrades.
 • Palen met holle doorsnede (bijvoorbeeld Nylofor-paal; Bekaclip-palen...) geïnstalleerd op een betonnen muur (zonder gebruik van een voetplaat) of zo geplaatst dat de bodem van de paal door beton wordt geblokkeerd (mogelijke waterinfiltratie kan niet weglopen in de bodem).
 • Deze garantie dekt geen defecten of schade die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik of verkeerde toepassing, bodem- of structurele bewegingen, natuurrampen, brand, misbruik, vandalisme, oorlog, nalatigheid of het nalaten om het nodige routine-onderhoud uit te voeren.
 • In geval van een klacht zal Betafence de factuur opvragen om de aankoopdatum van de producten te verifiëren. De garantie is pas geldig wanneer de volledige betaling ontvangen werd.

 

Productlijst

 

Productcategorie Product merk Coating

Standaard 10 jaar garantie
C1-2-3 Omgeving
> 3 km van de zee 

Uitgebreide garantie
10 jaar eXtreme
C4-5 Omgeving
Corrosieve omgeving

Vierkant vlechtwerk Plasitor PVC Ja

Ja

Geknoopte gazen

Ursus Heavy 
Ursus Heavy AS
ZNAL SUPER Ja Nee

Gelast gaas op rollen

Pantanet Essential
Pantanet Light
PVC Ja Nee
Gelast gaas op rollen Pantanet Family
Fortinet Protect
PVC Ja Ja

Residentiële/Decoratieve panelen

Bekafor Classic PVC Ja Ja
Residentiële/Decoratieve panelen

Bekafor Classic
Zenturo Classic
Zenturo Super
Decofor

PES Ja Nee

Spijlenhekwerk

CreaZen PES Ja Nee

Medium security 3D Panelen

Nylofor 3D Light II
Nylofor 3D
Nylofor 3D Super
PES Ja Nee
Medium security 3D Panelen Nylofor 3D Essential
Nylofor 3D XL
PES Ja Nee
Medium security 3D Panelen Nylofor 3D "Extreme" MTO ZALS + PES
HDG + PES Dubbele Coating
Ja Ja

Medium Security 2D Panelen

Nylofor F
Nylofor 2D
Nylofor 2DSuper
PES Ja Nee
Medium Security 2D Panelen Nylofor 2DS "Extreme" MTO HDG + PES Dubbele Coating Ja Ja

High-Security Panelen

Securifor Flat ZNAL Super
Securifor 2D  ZNAL Super
ZNAL SUPER Ja Nee
High-Security Panelen Securifor 2D
Securifor 3D
Securifor 4D 
Securifor 
Securifor Super 6
PES Ja Nee
High-Security Panelen Securifor "Extreme" MTO
Securifor 2D "Extreme"  MTO
Znal Super + PES Double Coating Ja Ja

Privacy oplossingen

Screeno Line
Screeno Wave
Collfort
HoriZen

- Ja Nee

Ronde palen

Ronde paal
Bekaclip (48-60-70)

PES Ja Nee

Geprofileerde palen

Bekafix 
Izifix
UniLox
Bekasecure
PES Ja Nee
Geprofileerde palen Bekafix "Extreme" 
Bekasecure "Extreme"
HDG + PES Dubbele Coating Ja Ja

Geprofileerde palen

Bekafix Ultra

PES Dubbele Coating

Ja Ja

Vierkante palen

Zenturo paal
Nylofor/Twilfix paal
Decofor paal
Lox post (D, E, O, U) & O-Lox Super
Securifor paal
PES Ja Nee
Vierkante palen Securifor paal"Extreme" HDG + PES Dubbele Coating Ja Ja
Toebehoren Spandraad
Spanstaven
PVC Ja Ja
Toebehoren Professionele spanners
Bekafix bevestigingsstukken
PES Ja Nee
Toebehoren Professionele spanners "Extreme"
Bekafix bevestigingsstukken"Extreme"
Bekafix voetstukken"Extreme"
Bekafix schuine opstanden "Extreme"
HDG + PES Dubbele Coating Ja Ja
Toebehoren Fortinet Clips Inox Ja Ja

Prikkeldraad

Motto Zincalu 10 Ja Nee
Prikkeldraad Motto "Extreme" Zincalu 10 Super Ja Ja

Draaipoorten

Egidia Bekafor Classic
CreaZen
Egidia M50/SQ20/N2D/N3D
Robusta-Nylofor
Zenturo 
PES Ja Nee
Draaipoorten Robusta-Nylofor HDG + PES Ja Nee
Draaipoorten Robusta "Extreme"  HDG + PES Dubbele Coating Ja Ja
Schuifpoorten* Robusta SC & SR
Egidia SC Essential
PES

Ja

Nee
Schuifpoorten* Robusta SC & SR "Extreme" Epoxy + PES Dubbele Coating Ja Ja

Speed Folding gate*

Faldivia HDG + PES Ja Nee
Speed Folding gate* Faldivia "Extreme" HDG + PES Dubbele Coating Ja Ja

Draaitrommels*

BT4/BT5 ALU + PES Ja Nee
 

* 10 jaar garantie enkel geldig OP de coating; 2 jaar garantie op automatisatie en onderdelen van de poorten

Garantievoorwaarden uitgegeven in april 2017
- Internet herziening in februari 2019: Extreme assortiment coating toegevoegd
- Internet herziening in september 2019: Uitsluitingen paragraaf toegevoegd
- Internet herziening in december 2019: Verwijderen Fortinet Super, Medium, Pantanet Protect, Nylofor 3D Multi
- Internet herziening in februari 2020: Palen met holle sectie geïnstalleerd op een betonnen muur uitsluitingen
- Internet herziening in april 2020 : Vervorming poortvleugel van schuifpoorten zonder hitteschild.
- Internet herziening in juni 2020 :  Uitsluiting van wijziging van de poortstructuur.

- Internet herziening in september 2020 : Degressiviteit ongeacht het bedrag van de factuur 
- Internet herziening in november 2020 : Assortimentsupdate
- Internet herziening in juni 2021 : Assortimentsupdate & Aanpassing privacy disclaimer
- Internet herziening in oktober 2021 : Aanpassing uitsluitingen garantie
- Internet herziening in februari 2022 : Aanpassing Uitsluitingen op garantie van automatisering en onderdelen van poorten
- internet herziening in juli 2022 : Aanvulling Bekafor Classic, Nylofor 3D Essential, Nylofor 3D XL in PES 
- internet herziening in juli 2022 : Verwijderen Bekasport, Bekazur
- internet herziening in Augustus 2022 : Verwijderen Bekamatic
- internet herziening in januari 2023 : Verwijderen Nylofor Essential, Nylofor 3D Pro (XL) in PVC ; Bekafix Super

D. Declercq: Group quality | K. Van Waes: Product Mgmt

 

TOP