SECURIFOR - EUROSTAR BRUSSELS - BELGIË

De vertraging is de tijd waarin een afrastering weerstand biedt aan indringers

Lange-afstandstreinsporen met verschillende veiligheidsrisico's voor verschillende zones, vereisen een omheining met verschillende vertragingsfactoren.

Dat is ook het geval voor de spoorbedding van de Eurostar op Belgisch grondgebied. De Eurostar in België rijdt door zowel landelijke als stedelijke gebieden en passeert langs stations. Projectleiders bij TUC en Eurostation deden een beroep op de knowhow van Betafence op het vlak van grootschalige omheiningsprojecten om het juiste afrasteringssysteem voor elke zone te kunnen bepalen en te installeren. Voor landelijke gebieden werd geopteerd voor Ursus AS Medium omdat deze vanuit dimensioneel oogpunt stabiele omheining perfect opgaat in het landschap. De van onder naar boven degressieve maasafmetingen beletten dat jonge of kleine dieren op de sporen terechtkomen. In onbewoonde gebieden bleek Fortinet Medium perfect te beantwoorden aan de veiligheids- en esthetische criteria. Kleine vierkante mazen en stevige verticale draden geven deze omheining de nodige stevigheid. Voor de stations en wisselzones gelden dan weer veel strengere vereisten. Daarom was de keuze voor Securifor een vanzelfsprekendheid. Het fijne maaswerk en de gelaste structuur van de panelen zorgt ervoor dat deze afsluiting zo goed als onmogelijk te beklimmen of door te knippen is.

Dankzij Betafence kan de supersnelle Eurostar door het land reizen in harmonie met de omgeving en in de veiligste omstandigheden.

Gerelateerde referenties

TOP